Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Podgórzyn

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Władze

NASZA GMINA
    Informacje podstawowe (1)
    Statut (3)
    Dane statystyczne (0)
    Budżet Gminy (0)
        2021 (2)
        2020 (6)
        2019 (7)
        2018 (7)
        2017 (5)
        2016 (3)
        2015 (4)
        2021 (1)
        2014 (5)
    Stowarzyszenia (1)
    Jednostki organizacyjne (3)
        Jednostki budżetowe (1)
    Instytucja Kultury (1)
    Sołectwa i Rady Sołeckie (0)
        2019 - 2023 (0)
            Sołectwa (10)
            Rady Sołeckie (10)
    Konsultacje społeczne (13)
    Ogłoszenia (7)
        Stypendia/zasiłki szkolne 2021-2022 (3)
        Stypendia/zasiłki szkolne 2019-2020 (1)
        Stypendia/zasiłki szkolne 2018-2019 (1)
        Stypendia/ zasiłki szkolne 2015-2016 (1)
    Raport o stanie gminy (3)

Urząd Gminy
    Dane podstawowe (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Procedury (1)
        Kolejność załatwiania spraw (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
    Ocena zadowolenia Petenta z usług Urzędu (1)
    Dokumenty Różne (2)

Oświadczenia majątkowe
    Urząd Gminy (0)
        Wójt (10)
        Zastępca Wójta (3)
        Skarbnik (2)
        Sekretarz (1)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (19)
    Rada Gminy (0)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            30 dni po zaprzysiężeniu (15)
            za 2014 rok (15)
            za 2015 rok (15)
            za 2016 rok (15)
            za 2017 rok (15)
            2 m-ce przed upływem kadencji (15)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            30 dni po zaprzysiężeniu (15)
            za 2018 r. (15)
            za 2019 r. (15)
            za 2020 r. (1)
    Gminne Jednostki Organizacyjne (0)
        Jednostki budżetowe (0)
            Szkoły (10)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
            Przedszkola (2)
            Biblioteki (1)

Rada Gminy
    Aktualności (2)
    Skład Rady Gminy (2)
    Komisje (0)
        Komisje Kadencji 2014-2018 (5)
        Komisje Kadencji 2018-2023 (5)
    Protokoły z Sesji Rady Gminy Podgórzyn (0)
        Kadencja 2014-2018 (64)
        Kadencja 2018-2023 (42)
    Kontakt 2018-2023 (1)

Prawo lokalne
    Statut (2)
    Uchwały (0)
        Kadencja 2014-2018 (522)
        Kadencja 2018-2023 (424)
    Regulamin urzędu (0)
    Strategia rozwoju (0)
    Obwieszczenia Wójta (12)
    Zarządzenia Wójta (0)
        2015 (124)
        2016 (141)
        2017 (137)
        2018 (143)
        2019 (150)
        2020 (114)
        2021 (86)
    Inne (0)

Kontrole
    Kontrole zewnętrzne (1)

Podatki i opłaty lokalne
    Podatek od nieruchomości, rolny, leśny (2)
    Opłata miejscowa (1)
    Opłata targowa (1)
    Podatek od środków transportowych (1)
    Zwrot podatku akcyzowego (2)
    Druki do pobrania (0)
        Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych (3)
        Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych (3)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Sprzedaż alkoholu (3)
    Wykaz umorzeń (1)

Ochrona środowiska
    Ogłoszenia (48)
    Decyzje środowiskowe (73)
    Publicznie dostępny wykaz danych (1)
    Azbest (7)
    Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie (2)
    Program Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn (6)
    Gospodarowanie odpadami (4)
        Uchwały (27)
        Deklaracje (3)
        Harmonogram (11)
        Wykaz nieczystości ciekłych (0)
            Wykaz firm (1)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (8)
        Artykuły (10)
        PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2)
    Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi (3)
    Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (2)
    Lasy (3)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (3)
    Wycinka drzew (9)
    Powietrze (32)
    Prawo wodne (75)
    Łowiectwo (7)
    Barszcz Sosnowskiego (1)
    Druki do pobrania (4)
    Zimowe utrzymanie dróg (1)
    PSY (1)

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
    Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (3)

Planowanie przestrzenne
    Obwieszczenia (147)
    Plany zagospodarowania (23)
    Druki do pobrania (7)
    Studium zagospodarowania (6)

Opieka nad zwierzętami domowymi
    Ogłoszenia/Obwieszczenia (1)
    Program opieki nad zwierzętami (4)
    Psy agresywne (2)
    Obowiązki posiadaczy psów (1)
    Uchwały (4)

Gospodarka nieruchomościami
    Dzierżawa i najem (2)

Mieszkaniowy zasób gminny
    Wniosek o przydział mieszkania (1)
    Uchwały (4)
    Druki do pobrania (3)

Inwestycje / przetargi
    Sprzedaż nieruchomości gminnych (413)
    Przetargi na roboty budowlane (23)
    Przetargi na usługi (14)
    Przetargi na dostawy (9)
    Rewitalizacja (6)
    Plany postępowań o udzielenie zamówień nowe (5)
    Zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro (14)

Drogownictwo
    Druki do pobrania (5)

Oferty pracy
    Konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych (10)
    Urząd Gminy w Podgórzynie (32)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (3)

Oświata
    Wnioski (1)
    Dokumenty (2)

Sprawy obywatelskie
    Druki do pobrania (5)

Wybory
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Podgórzyn 2021 nowe ważne! (3)
    Wybory prezydenckie (0)
        2015 (10)
        2020 (35)
    Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu 2019 (22)
    Wybory ławników na kadencję 2016 – 2019 (2)
        WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA (1)
        OŚWIADCZENIE NR 1 (1)
        OŚWIADCZENIE NR 2 (1)
    Referendum (0)
        Referendum Gminne 2020 (16)
        Referendum Ogólnokrajowe 2015 (8)
    Wybory parlamentarne (0)
        2015 (9)
        2019 (0)
            Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. (0)
            Wybory do Parlamentu Europejskiego (16)
    Druki do pobrania (1)
    Wybory Samorządowe (0)
        Wybory 2018 (11)

Pożytek publiczny
    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (8)
    Inicjatywa lokalna (1)
        o inicjatywie (1)
        Ocena wniosku (11)
        Akty prawne (3)
    Roczny Program Współpracy (11)
    Ogłoszenia (0)

Konsultacje społeczne
    2019 (2)
    2020 (1)
    2021 (1)

Gminna Rada Seniora
    Podstawa prawna funkcjonowania (1)
    Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów (9)
    Protokoły z posiedzeń (10)
    Uchwały (7)
    Ogłoszenia (11)

Dostęp do Informacji Publicznej
    Dostęp do Informacji Publicznej (1)
    Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (1)
    Zapytania i odpowiedzi (35)

Spisy
    Powszechny Spis Rolny 2020 (1)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij