OGŁOSZENIE
Wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy Podgórzyn rejony występowania groźnej dla zdrowia rośliny tj. Barszczu Sosnowskiego. To niebezpieczna roślina, który działa toksycznie i alergizująco. Roślina występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, oraz na nieużytkach czy odłogach.

Zgłoszenia o występowaniu rośliny należy kierować do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Podgórzyn. Formularz zgłoszeniowy znajduje na stronie : https://podgorzyn.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=4574&bar_id=3410
Pamiętajmy, że nadrzędną zasadą jest, że to właściciel nieruchomości odpowiada za stan swojej nieruchomości. Jeżeli na nieruchomości rosną rośliny obce rodzimej florze, a taką jest barszcz Sosnowskiego, to obowiązkiem właściciela nieruchomości jest niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się w środowisku, czyli nie dopuszczenie do jego wysiania. 
Warto przypomnieć, że Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) to roślina o silnym  działaniu toksycznym i alergizującym. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla dzieci i osób cierpiących na alergie. Roślina pochodzi z Kaukazu. Do Polski został sprowadzony na początku lat 50-tych do prac badawczych. Ze względu na dużą masę jaką wytwarza sądzono, że roślina pomoże rozwiązać problemy paszowe rolnictwa. Eksperymentalnie był uprawiany w wielu ośrodkach na terenie całego kraju.
Z czasem okazało się jednak, że wartość paszowa barszczu Sosnowskiego jest znacznie mniejsza niż się spodziewano, w efekcie czego zaniechano jego uprawy. Jednak Barszcz Sosnowskiego wymknął się spod kontroli i przedostał się do siedlisk naturalnych, gdzie znalazł doskonałe warunki do wzrostu i rozwoju. Obecnie jego występowanie jest notowane na terenie całego kraju.
Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: s.nowak@podgorzyn.pl lub telefonicznie: 75 75 – 48 - 130