Szanowni Państwo!

W celu sprawnej i profesjonalnej obsługi naszych klientów oraz w celu starannego wykonywania zadań publicznych przez Urząd i tworzenia warunków stałego rozwoju, zachęcam do wypełnienia ninejszej ankiety.

Państwa oceny, uwagi i wnioski będą uwzględniane na bieżąco przy doskonaleniu usług publicznych świadczonych przez Urząd.

Ankiety mogą być przesyłane do Urzędu drogą pocztową, składane osobiście w sekretariacie lub  elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  na email gmina@podgorzyn.pl